Bağımsız Denetim

banner_professional1
  • Kurumların Finansal Tablolarının Denetimi
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Denetim
  • Halka Açık Şirketlerin Denetimi
  • Enerji Piyasasına Tabi Şirketlerin Denetimi
  • Sigortacılık Sektöründeki Şirketlerin Denetimi
  • Bankacılık Sektöründeki Kurumların Denetimi
  • Avrupa Projeleri ve Kalkınma Ajansı Teşvik Projeleri Denetimi
  • Özel Amaçlı Tüm Bağımsız Denetimler